Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ.145 հիմնական դպրոց

Երևանի հ.145 դպրոցը հիմնադրվել է 1969թ., ներկայումս կոչվում է Ս. Կապուտիկյաի անվան հ.145 հիմնական դպրոց: Դպրոցն ունի կանոնադրություն` հաստատված Երևանի քաղաքապետի 19.11.2012թ. Հ.1404-Ա որոշմամբ: Դպրոցն ունի մեկ մասնաշենք, նախատեսված է 400 աշակերտի համար: Դպրոցում աշխատում են 22 ուսուցիչներ` բոլորն էլ բարձրագույն կրթությամբ: ՀՍՆՀ-ի միջոցով 2003թ. և 2007թ. վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել` տանիք, սանհանգույց և ջեռուցման համակարգ: Դպրոցն ունի սպորտդահլիճ, երկու խաղահրապարակներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոց, 25 դասասենյակներ ու կաբինետներ, բուժկետ, բուֆետ, գրադարան` գրապահոցով, Ս. Կապուտիկյանի անվան թանգարան: Դպրոցում գործում են արտադասարանական խմբակներ, որտեղ հաճախում են թվով 72 աշակերտներ, դպրոցի աշակերտների մոտ 45 տոկոսը հաճախում են արտադպրոցական խմբակների: Ձևավորված և կահավորված են դպրոցի սրահները, թանգարանը, միջանցքները, դասասենյակները, կաբինետները և գրադարանը: Դպրոցն ունի ֆիզիկայի, քիմիայի կենսաբանության, ինֆորմատիկայի, պատմության, հայոց լեզվի և գրականության, օտար լեզուների, կերպարվեստի, դասվարական հարուստ կաբինետներ` հագեցված գույքով, դիդակտիկ նյութերով և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով: Շատ կաբինետներ ունեն մթնեցման հնարավորություն: Դպրոցի համակարգչային կենտրոնը ծառայում է նաև արտադասարանական աշխատանքներին: Դպրոցը մասնակցում է նաև բազմաթիվ գրանտային ծրագրերի, ինչպես օրինակ` ԿԳ նախարարության <<Համայնքային ակտիվ դպրոցներ>> ծրագրին` համագործակցելով քաղաքի մի շարք դպրոցների հետ, ինչպես նաև SOROS – ի <<Ճանաչի’ր քո հայրենիքը>>, <<Պատուհան դեպի Եվրոպա>>, <<Եվրոպան դպրոցում >> ծրագրերին և այլն: Հզոր տեխնոլոգիաների առկայության շնորհիվ դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները ենթարկվել են փոփոխությունների, անշուշտ, դրական իմաստով: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների նպատակային կիրառումը կրթության նոր ռազմավարության և արդյունավետ քաղաքականության հիմք են դրել մեր դպրոցում` նպաստելով մանկավարժական նոր մեթոդներին ու հնարներին, ստեղծելով նորը` ժամանակակիցը մեր լավագույն հնի` ազգայինի հիմքի վրա: Դպրոցի կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի անդամներն են ` Համբարյան Սուսաննա Տիգրանի , Շմավոնյան Դիանա Գրիշայի , Եղիազարյան Նոնա Հրաչիկի, Կարապետյան Գեղամ Հայկազի , Գրիգորյան Վարսիկ Բորիսի ,Գաբրիելյան Սամվել Իսահակի, Միրզախանյան Աստղիկ Վլադիմիրի :